لمینت

لمینت

لمینیت از جمله پوششهای کف است که به خاطر طراحی زیبایش، نقشی از چوب یا سنگ را تداعی میکند و با شبیه‌سازی فضایی که برگرفته از طبیعت است منجر به خلق دکوراسیونی بی‌نظیر می شود.تصحیح جستجو